A+ A A-

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO

Termín podania prihlášky: do 9.8.2019

Termín prijímacieho konania: 21.8.2019

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 10


Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

elektroenergetika

elektrotechnológie a materiály

riadenie procesov

silnoprúdová elektrotechnika

telekomunikácie
teoretická elektrotechnika

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE

2. Kolo prijímacieho konania 2019/2020 pre doktorandské štúdium (*.pdf)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacieho konania: Plánovaný počet prijatých uchádzačov:
do 12. 8. 2019 19.8.2019 100

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT